10 Views

TALKSHOW PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Seminar LIVE STREAMING , 23 November 2017
TALKSHOW PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Tema : Peran Orangtua dalam Menumbuhkembangkan Budaya Gemar Membaca di Era Milenial
Pembawa acara : Ibu Indri Sukardi
Narasumber :
– Bapak Muhammad Syarif Bando (Kepala Perpusnas RI)
(Digantikan oleh Ibu Woro karena berhalangan hadir)
– Bapak Putra Nababan (Jurnalis Senior)
– Ibu Roslina Verauli (Psikologi Anak & Parenting)
– Bapak Bambang Suyanto (Penggagas Metode MINAT Baca Anak)

Leave a Reply

%d bloggers like this: